Syntetisk tale

Syntetisk tale kan være en god støtte for voksne med lese- og skrivevansker, minoritetsspråklige og for synshemmede. Marker ønsket tekst og klikk på symbolet for å få teksten opplest.

Det er viktig:

  • at det er viktig å velge norsk språk (no) når en skal lese opp norsk.
  • at en ikke bør stoppe midt i en opplesning av syntetisk lyd, da gjør programmet et hopp tilbake til første oppgave.
  • at en bør markere teksten nøye for at det ikke skal leses mer av det som ligger under.
    Marker en og en linje i eller forsiktig alle tre i svarene .

 

Spill-av knappen
Når du klikker på ’spill-av’ knappen leses markert tekst opp.

Stopp knapp
Når du klikker på ’stopp’ knappen stoppes umiddelbart opplesing.

Hjelp
Beskriver bruk på leverandørens egne sider.

Innstillinger
Når du klikker på innstillingsknappen åpner du menyen der du kan justere opplesningshastighet og velge mellom kvinne- og mannsstemme.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive