Brukerveiledning

Les og skriv er et lese- og skrivetreningsnettsted for voksne Les og skriv kan brukes både av lærere med klasseundervisning og av enkeltpersoner som ønsker å trene på egenhånd. Språket er ikke spesielt tilpasset voksne med svært svake leseferdigheter eller med et begrenset ordforråd, men er det språket som brukes til daglig i Norge. Under temaet Tekster finnes du mange forskjellige tekster med ulik vanskegrad. Alle tekstene kan leses opp digitalt ved hjelp av de små grå boksene med pilsymbol øverst på hver side. På den måten vil kanskje også de litt mer krevende tekstene bli lettere å forstå. Dersom du har behov for å få større skrift, kan det være lurt å sette nettleseren på for eksempel 125%. Til brukeren av nettsidene Det går an å skrive ut tekster og oppgaver slik at du kan fylle inn i skjemaer der det er aktuelt. For eksempel skjemaer under Huskelapp og Sikkerhet under Å være arbeidstaker. Mange av tekstene har oppgaver knyttet til seg. Noen oppgaver er kun ment til ettertanke når en har lest en tekst og ønsker å tenke gjennom hva teksten handler om. Andre tekster har oppgaver som en finner ved å trykke på de tilhørende lenker som peker til oppgavebasen. Disse oppgavene er av forskjellige art. Noen kan være til nytte når du skal trene på selve språket. Andre er fine når du vil kontrollere om du har forstått en tekst. I oppgavebasen finnes det mange ulike typer oppgaver. Når du står i oppgavebasen kan du trykke deg tilbake til tekstbasen til den tilhørende teksten. Foruten oppgaver som er knyttet til tekstene lesing og skriving på jobben, finnes oppgaver der du kan arbeide mer med hele tekster, setninger og ord. I tillegg er det oppgaver for å lese skilt, og noen tekster som er knyttet til tall i tekst, men dersom en vil øve mer på regning, anbefaler vi www.regnehjelpen.no Motivasjon er en base der du du finner treningsoppgaver som dreier seg om ord og uttrykk, ordtak, eventyr og andre småtekster som er den del av norsk kultur. Under Gode råd skjuler det seg også blant annet en lenke som heter kjerringråd. Det holder ikke mer enn den lover, men det er flott om noen av rådene kan hjelpe deg med språket. Eksempel Tekstoppgaven Månedsbrev under lenken Barnehageassistent Du er smart om du stiller spørsmål til en tekst før du begynner å lese. Det vil som regel føre til at du leser mer konsentrert, du leter etter svar på de spørsmålene du har laget. I månedsbrev vil du kanskje finne svar på hvorfor barnehager sender månedsbrev. Og vet du ikke hvem som pleier å skrive dem, kan du jo finne det ut nå. Synes du teksten er vanskelig, kan det være lurt å høre den med syntetisk tale en eller to ganger før du selv leser. Du merker den teksten du ønsker skal bli lest opp. Så trykker du på spill-av-knappen. Dersom du ikke liker den stemmen som leser opp, kan du prøve ut de andre stemmene ved å trykke på den lille grå knappen med tannhjulmerket. Under teksten er det også noen spørsmål. De står der fordi du skal tenke gjennom om du kjenner eventyrene som er nevnt. I tillegg kan du prøve å søke opp eventyr på nettet. På YouTube ligger det dessuten mange sanger for barn. Er du usikker på melodiene på sanger dere synger i barnehagen, kan du øve mange av dem ved å lytte på YouTube. Helt nederst finner du to lenker til oppgavene som består i at du skal fullføre setninger som er hentet fra teksten Månedsbrev. Fullfør setningen i månedsbrev 1 og Fullfør setningen i månedsbrev 2. Her kan du trene på å lage setninger ved å fullføre de halve setningene. Du velger det svaret du tror passer ved å klikke på et av svarene under. Får du galt svar og du er usikker på hva som er det rette, kan du klikke deg tilbake til månedsbrevet og lese eller høre teksten en gang til. Lykke til!
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive