Klage

Dette er fire brev som handler om hvordan vi kan skrive en klage. Du skal lage et brev som henger sammen ved å klikke og dra avsnittene på rett plass i teksten.
Du klarte av
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive