Sorter alfabetisk 1

Sorter alfabetisk disse sammensatte orda. Dra på rett plass.
Du klarte av
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive