Søknad

Dette er fire tekster som viser hvordan vi kan skrive en søknad. Lag søknaden ved å klikke og dra avsnittene på rett plass.
Del 1 av 4

Helga Nilsen
Nyveien 5
4700 Fjellbyen                                                                    Fjellbyen, 05.01.12

Rektor Liv Bråten
Haugen ungdomsskole
4700 Fjellbyen

  • Søknad om permisjon for Jens Nilsen
  • Familien planlegger ferie Thailand fra 1. til 14. februar. I den forbindelsen søker jeg om to ukers permisjon for Jens, sønnen min, som går i klasse 8 A.
  • Mannen min jobber i Nordsjøen. Det er vanskelig for ham å ta fri utenom skiftordningen. Ofte faller skiftene slik at han er på jobb når ungene har fri, og at han er hjemme når de er på skolen. Derfor er det sjeldent at familien kan reise bort sammen i vinter- eller i påskeferien.
  • Jeg håper på positivt svar på søknad om skolefri for Jens.
  • Jeg vet at skolen misliker at elevene tar ferie midt i skoleåret. Hvis Jens får permisjon, vil jeg ta ansvaret for at han følger lekseplanen. Han skal ikke komme på etterskudd med fagene.
  • Vennlig hilsen Helga Nilsen
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive