Lag en setning 1

Her skal du plassere de orda du ser slik at det blir en fullstendig setning. Bruk syntetisk tale og hør hvordan det skal være dersom du synes det er vanskelig. Klikk og dra orda på plass.
Du klarte av
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive