Diftonger 2

Vil du arbeide mer med diftonger? Klikk og dra diftong en på plass. Diftongene er ai – au - ei- oi - øy.
Du klarte av
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive