Diftonger 2

Vil du arbeide mer med diftonger? Klikk og dra diftong en på plass. Diftongene er ai – au - ei- oi - øy.
Del 1 av 12
En flittig m
  r er alltid på jobb.
  • ai
  • au
  • ei
  • ou
  • øy
  Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive