Sj-lyden

Skal det være skj-, sk- eller sj- her?

Du klarte av
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive