BarnehageassistentEn barnehageassistent er sammen med barn hele dagen og hjelper til ved påkledning, måltider, fellessamlinger og utetid.
Hvis du vil arbeide som assistent i en barnehage bør du være en person som liker barn og som ser barnas behov. Det vil si at du må være lyttende, oppmerksom og tilstedeværende. Du må også være en leken person samtidig som du er ansvarsfull og pålitelig.

Du passer på at ingen av barna faller utenfor leken. Det hender barn kommer i konflikt om spesielle leker eller annet. Da er det ditt ansvar å bidra til å løse uenigheter.

Siden du ofte vil være den foreldrene møter ved henting og levering, trenger du å ha gode muntlige ferdigheter. Det samme gjelder for samarbeid med kolleger.

Personalet i barnehager jobber tett på hverandre, så kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter er viktige egenskaper dersom du vil jobbe som assistent.


Her kan du finne oppgaver til barnehagetekstene.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive