Butikkmedarbeider

En vesentlig del av den ansattes arbeid er å betjene kunder, kontrollere varebeholdning, føre oversikter og bestille flere varer. Å prise varer og skrive plakater om varer på tilbud hører også med.

En butikkmedarbeider som har god varekunnskap, vil alltid være å foretrekke.
En medarbeider som både har evne til å arbeide selvstendig og i team er høyt verdsatt. En ansatt som er velstelt, møter presis og har stor arbeidskapasitet, vil møte respekt.

En butikkmedarbeider har en variert arbeidsdag. Det aller viktigst er likevel å være serviceinnstilt og ha evne til å skape god kontakt med kundene.

Oppgaver som hører til butikkmedarbeidertekstene, finner du her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive