Pleieassistent

En pleieassistent arbeider på sykehus, sykehjem eller i hjemmesykepleie. For å være pleieassistent bør du være opptatt av helse og ha interesse for mennesker.

Jobben går hovedsakelig ut på å hjelpe eldre mennesker med daglig vask og stell, toalettbesøk og påkledning. Pleieassistenten skal også forberede og servere måltider og hjelpe til slik at syke får den næring de trenger.

I tillegg skal assistenten samtale med klienter og gå tur med dem slik at de får mosjon og frisk luft, og følge dem til ulike aktiviteter og avtaler. Arbeid som pleieassistent krever gode muntlige ferdigheter. En samarbeider mye med andre pleiere, ledere og ikke minst pårørende. En må kunne ta imot og gi beskjeder på en klar og tydelig måte og svare på spørsmål.

Alle som arbeider med mennesker får innsyn i andres privatliv, og har derfor taushetsplikt.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive