Å være arbeidstaker

Når vi deltar i arbeidslivet, har vi en del rettigheter og plikter. Ikke alle nyansatte vil kjenne til slike regler.
For eksempel er det viktig å komme presis på jobben, og gi klare beskjeder når du må være hjemme fordi du eller barnet ditt er syk. Du må levere egenmelding med en gang du er tilbake.

Dersom man har vært ute av arbeidslivet en stund, kan en trenge støtte fra erfarne kollegaer. På enkelte arbeidsplasser eksisterer det derfor fadderordninger.

Som arbeidstaker må du kjenne til og vite hvordan du bruker de ulike skjemaene som angår jobben. Det kan være egenmeldinger, søknader om permisjon, turnuslister og HMS-bestemmelser.

Oppgaver knyttet til denne teksten finner du her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive