Les og skriv på jobben

Vox_2475 Det moderne arbeidslivet krever at vi både skal kunne lese og skrive godt for å gjøre jobben vår skikkelig. Denne oppgavebasen har oppgaver knyttet til arbeidslivet.

Les og skriv på jobben har en kategori som heter
Å være arbeidstaker
, og flere andre kategorier som er knyttet til forskjellige yrker.

Å være arbeidstaker inneholder oppgaver som er knyttet til arbeidslivet generelt. I tillegg har vi samlet oppgaver fra tekstene som er å finne under de ulike yrkene i tekstbasen. Kanskje finner du noe som er interessant og nyttig for deg. Men oppgavebasen kan også brukes til å få ideer til å lage egne oppgaver som passer bedre til dine behov.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive