Pleieassistent

I yrker som handler om stell og pleie av barn, unge og voksne, er det svært viktig at vi har gode lese- og skrivekunnskaper. Det kan få store konsekvenser for en pasient om vi misforstår det vi leser, eller om vi skriver så dårlig at andre misforstår det vi har skrevet. Et eksempel kan være et notat der det står: Han fikk 3 liter suppe til kvelds. Notatet mangler navn, dato og klokkeslett, dessuten er nok væskemengden feil. Kan det være 3 dl pleieren mente?

Under Pleieassistent i Tekster vil du finne igjen de tekstene som er utgangspunktet for disse oppgavene.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive