Å være arbeidstaker

Det er nyttig å ha grunnleggende ferdigheter for å mestre jobben.

Her kan du trene lesing og skriving i konkrete situasjoner som er felles for alle som er i arbeid. Dette kan være tekster og oppgaver som knyttet til hvordan vi snakker sammen med kolleger eller til regler om sykefravær og HMS. Det kan for eksempel også være tekster som dreier seg om å ta vare på helsa i en travel arbeidshverdag.

Under Å være arbeidstaker i Tekster, vil du finne igjen mange av tekstene som er utgangspunktet for oppgavene.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive