Jobb med ord

For å utvide ordforrådet kan en arbeide med synonymer. Synonymer er ord eller begreper som betyr det samme eller nesten det samme som et annet.

Del 1 av 4
Hvilket ord betyr det samme som varen
  - garanti
   - fullverdig
    - uten hensyn til
     • uansett
     • produktet
     • utelate
     • forsikring
     • likeverdig

     Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive