Jobb med ord

For å utvide ordforrådet kan en arbeide med synonymer. Synonymer er ord eller begreper som betyr det samme eller nesten det samme som et annet.

Du klarte av

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive