Varsel om befaring


Til ettertanke
Dersom du arbeider som håndverker, synes du det er uproblematisk å ha ansvaret for nøkler til alle leilighetene i et borettslag?
Dersom du venter en håndverker på besøk, synes du det er helt greit å lage ekstrakopier av nøklene dine?

Svar på følgende oppgaver

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive