Fisk som ferskvare

Lytt til setningene med syntetisk tale. Trykk på pilsymbolet øverst for å få teksten opplest. Du kan stoppe opplesningen og du kan gjenta setningene så mange ganger du vil. Sjekk rettskrivingen mot teksten Fisk som ferskvare.

Skriv diktat

Fisk er ifølge Mattilsynet det man kaller en lett bedervelig vare, og holdbarhetstid er avhengig av mange forhold, blant annet opprinnelig kvalitet, håndtering og ikke minst temperatur.

Det er spesielt viktig med gode og hygieniske arbeidsvaner når en jobber med ferske råvarer og uemballerte matvarer. Eksempel på god rutine er å ha rene arbeidsklær som kun brukes i ferskvareavdelingen, og engangshansker.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive