Rette ord i setningene

I teksten Fisk som ferskvare er det mange vanskelige ord. Ved å løse oppgavene under vil du raskere kunne lese slike ord.
Klikk og dra ordene på rett plass i setningene. Trykk midt på de lange ordene for å få dem plassert i de åpne feltene.

Du klarte av

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive