Rette ord i setningene

I teksten Fisk som ferskvare er det mange vanskelige ord. Ved å løse oppgavene under vil du raskere kunne lese slike ord.
Klikk og dra ordene på rett plass i setningene. Trykk midt på de lange ordene for å få dem plassert i de åpne feltene.

Del 1 av 3
Fisk er ifølge
  det man kaller en lett
   vare, og
    er avhengig av mange forhold, blant annet opprinnelig kvalitet,
     og ikke minst temperatur.
     • holdbarhetstid
     • bedervelig
     • Mattilsynet
     • kvalitet
     • håndtering

     Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive