Lag setninger

Klikk og dra ordene i riktig rekkefølge slik at det blir meningsfulle setninger.

Du klarte av
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive