Samtaler på jobben

Mange tenker kanskje ikke over at det er forskjell på hva en snakker om på jobben og hva som hører hjemme i privatlivet. Er det greit å snakke om disse temaene?

Været
Nyheter (fra avis eller fra TV)
TV-program
Politiske saker
Sport om sommeren: fotball, løping
Sport om vinteren: ski, slalom og skøyter
Hva vi gjør i fritida
Litt om familien

Og hva med disse?

Familieproblemer (Mannen min…)
Personlige problemer (Jeg får ikke sove fordi…)
Økonomi (Hvor mye tjener du?)
Politisk tilhørighet (Hvilket parti stemmer du på?)
Religion (Alle muslimer er…)
Du MÅ hjelpe meg (Ringe sosialkontoret, politiet)

Til ettertanke
Diskutere dette med kolleger. Er det noen temaer som kan være konfliktskapende?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive