Forstår du hva jeg sier?

Noen ganger må vi lese kompliserte tekster. Dette utdraget fra Arbeidstilsynets publikasjon handler om verdien av god kommunikasjon i jobben. Ville dette være en  sentral tekst i et HMS-kurs? Hvordan kan du arbeide med teksten for å få oversikt over innholdet? Hva ville du streket under?
Arbeidsmiljøloven har som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt ar­beidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Loven sier at arbeidstaker skal gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer, og få nødven­dig opplæring, øvelse og instruksjoner. Kommunikasjon og språk er viktige forhold for at lovens formål skal oppfylles.

Kommunikasjon er ikke bare språk. Måten vi snakker sammen på varierer fra person til person og er påvirket av vår kulturbakgrunn. I hvert samfunn finnes det normer for hvordan vi forholder oss til andre mennesker: Hva er riktig, hva er galt, hva gir status, hvordan løses konflikter, og hva forventes av den enkelte. Dette påvirker hvordan vi forstår det andre vil si oss.

Norge er et land med små maktforskjeller og flate struk­turer. Ledere og ansatte regnes som likeverdige, underord­nede involveres i beslutninger og det forventes at alle tar ansvar for sin situasjon. Man snakker direkte og uformelt med hverandre […].

Oppgaver til denne teksten finner du her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive