Samarbeid før og nå

Samarbeid er viktig i et samfunn. I skolen skal barna lære å samarbeide ved å delta i gruppearbeid. I stillingsannonser står det ofte at det er nødvendig med gode samarbeidsevner.

Arbeidstakere og ledere sendes på kurs for å lære å samarbeide. Ektepar går på kurs for å lære å samarbeide om barn og husarbeid. Mange tenker kanskje at behovet for samarbeid er et moderne behov. Men det er med dette som mye annet; det er intet nytt under solen.

Samarbeid i familien i det gamle bondesamfunnet
I det gamle bondesamfunnet var det ofte en tydelig arbeidsfordeling mellom menn og kvinner, yngre og eldre. Likevel måtte de samarbeide om arbeidet. Det var nok ikke så mange arbeidsmøter for å fordele oppgavene den gangen. Oppgavene gav seg sjøl. Om bonden skulle ut i skogen for å felle tømmer, måtte han ha noe å spise for å orke det. Det var ikke sånn at han både skulle ordne maten inne og være ute hele dagen. Det var mest naturlig at kvinner gjorde innearbeidet siden de var knyttet til barna med amming og stell. Ofte bodde flere generasjoner sammen og alle hjalp til på sitt vis. Kona tok fjøsstellet, mens bestemor stelte mat og passet barn. Bestefar reparerte redskap som var nødvendig for å utføre arbeidet, eller han gjorde annet lettere, men viktig gårdsarbeid. Familien var et indre samarbeidsfellesskap.

Samarbeid i familien i dag
Mange ektefeller samarbeider mye når det gjelder husarbeid og barneoppdragelse. Kvinnene er nesten like yrkesaktive som menn og begge strever med å få tiden til å strekke til. De føler den såkalte tidsklemma på kroppen hver dag.

I dag klager mange foreldre over at tenåringene deres ikke vil dele på arbeidsoppgavene i hjemmet. Mye av konfliktene mellom foreldre og barn går på nettopp dette. Ungdommene har ofte jobb etter skoletid og i helgene, og da samarbeider de med mange andre, men hjemme vil de helst sitte inne på sitt eget rom og holde på med Facebook eller dataspill.

Samarbeid i arbeidslivet i dag
I arbeidslivet er det stadig mer samarbeid. Mange jobber i team eller prosjekter, noe som krever at vi jevnlig møtes og diskuterer. Det kan være flere møter på en og samme dag.
Det er planleggingsdager i skole og barnehage. Det er konferansetimer og foreldremøter. Det er fagforeningsmøter, politiske møter og ulike kurs.

Mye av tiden vår går faktisk med til samarbeidsmøter. Kanskje er det for mye møter i dagens samfunn. Hva synes du?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive