Om stress

Det å ha mange arbeidsoppgaver og et hektisk arbeidsmiljø kan oppleves positivt for mange. Det finnes likevel en grense der presset blir større enn det en kan håndtere.

Fra Arbeidstilsynets nettside
Tålegrensen varierer fra person til person, og med en mengde faktorer rundt selve arbeidet og utenfor arbeidet. Helsebelastningen avhenger av den enkeltes opplevelse av mestring og må sees i sammenheng med livssituasjonen for øvrig. Påkjenningen kan bli særlig stor når du har en jobb med store krav til for eksempel tempo og konsentrasjon, og på samme tid har lite styring over hvordan jobben skal gjøres og når du kan ta pause. Økende krav fra både arbeidsgiver og kunder/klienter presser mange arbeidstakere.
I tillegg kan egne ambisjoner om å gjøre en god jobb ha betydning.

Man skal i tillegg være klar over at manglende utfordringer også kan oppleves negativt. Resultatet av dette kan for noen bli negativt stress.

Tidspress kan bidra til at hensynet til helse, miljø og sikkerhet settes til side, og er assosiert med høyere andel av slitasje (uheldige belastninger) og ulykker.
Hver tredje arbeidstaker i Norge rapporterer stress knyttet til arbeidet. Dette er omtrent på nivå med EU-landene.

Arbeidstilsynet arbeider for et forsvarlig arbeidsmiljø og trygge tilsettingsforhold for alle. I tillegg gir Arbeidstilsynet informasjon om kontraktsvern og lønnsgaranti. Gå inn på Arbeidstilsynets nettside og les mer.

Vil du arbeide mer med denne teksten, finner du oppgaver her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive