Om arbeid

Menneskene har alltid arbeidet. Arbeid har vært nødvendig for å overleve. Før brukte menneskene mesteparten av døgnet til arbeid. I dag har vi mye fritid. Det skyldes blant annet utviklingen innenfor mekanikk og elektronikk.

I Norge har innholdet i arbeidet og måten vi jobber på endret seg mye opp gjennom tiden. Folk flest levde av jordbruk og fiske til utpå 1900-tallet. Rundt 1900 vokste det fram fabrikker og industri. Nå er de fleste arbeidsplasser knyttet til kontorarbeid eller serviceyrker.

Norges Grunnlov slår fast at staten skal legge til rette for at alle arbeidsføre mennesker kan ha arbeid. I FNs erklæring om menneskerettigheter heter det at alle har rett til arbeid. Mange mennesker kan oppleve å bli arbeidsledige.

I moderne arbeidsliv trengs folk med utdanning. Men utdanning er ingen garanti mot arbeidsløshet.

Vi kan ikke alltid selv bestemme hvilket arbeid vi vil ha. Det avhenger av hvilke jobber som finnes.

I dag er det vanlig å bytte arbeid flere ganger gjennom livet. Mange flytter til andre steder, også til utlandet, for å finne en jobb de synes er spennende. For mange er arbeidet ikke bare en kilde til inntekt. Å arbeide gir muligheter til egen utfoldelse og fellesskap med andre.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive