Branninstruks

Hvilken informasjon mener du er viktigst i denne branninstruksen?
Til ettertanke
På hvilken type arbeidsplass vil du finne en slik branninstruks på veggen?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive