Eldre i Norge

Vi lever lenger i dag enn for bare få år siden. Samtidig som det blir flere eldre, føder kvinner færre barn. Statistikken viser at tallet på eldre i Norge vil øke de kommende årene. Denne utviklingen kaller vi eldrebølgen.

Eldre mennesker i dag er mye sprekere enn for bare en generasjon siden. De har bedre helse, bedre økonomi, og de er mer aktive etter at de er blitt pensjonister.

Mange eldre engasjerer seg i frivillig arbeid. De er politisk aktive, eller deltar i ulike typer kurs. De går på kino og teater, eller møtes på kafé eller eldresenter. For spøk sier mange at eldre i dag ikke har tid til å være besteforeldre.

De bruker heller penger på seg selv enn til sparing. En del eldre drar til Syden om vinteren for å korte ned på den lange, kalde årstiden. Mange eldre bosetter seg i varmere strøk. De får utbetalt pensjon enten de bor i Norge eller i utlandet.

Det økende antallet eldre opptar politikerne i alle partier. Når vi lever lenger, blir pensjonsalderen lenger, og det fører til større utgifter. Eldrebølgen har derfor ført til diskusjon om alderstrygden. Det blir færre arbeidstakere til å betale pensjonene. Vil det være nok penger til pensjoner i framtiden?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive