Arbeidsoppgaver i kantine

Når du arbeider i kantina, vil du ofte samarbeide med andre. Er det lettere å få oversikt over arbeidsoppgaver når en har en liste å gå ut fra? Hvilke av disse arbeidsoppgavene synes du er viktigst? Hjelpe til i kassa.
Holde det rent og ryddig rundt kassa.
Betjene kundene og svare på spørsmål fra kunder og leverandører.
Hente noe som kunden mangler, for eksempel glass.
Fylle varer på automater, maskiner og dispensere.

Holde det ryddig og rent ved automatene
– kaffemaskinene
– brusmaskinen
– juicedispenser
– melkedispensere

Gjøre klar til neste vakt.
Husk alltid å hjelpe din kollega.
Informere kolleger om avvik.
Et avvik kan for eksempel være at det var for lite melk til dispenserne.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive