Søker arbeidshjelp

Dette er et oppslag fra et restaurantvindu. Er det en fordel at en kan gå rett inn og snakke med sjefen når en skal søke arbeid?


Til ettertanke
Hvilke opplysninger synes du mangler i dette jobboppslaget?
Kan du skrive denne jobbutlysning slik at den passer i en avis?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive