Frafall i den videregående skolen

I de senere åra har vi sett at mange ungdommer ikke fullfører videregående skole. Det er grunn til å spørre hvorfor det er slik i ett av verdens rikeste land.

Her følger noen påstander du kan ta stilling til:

 • Norsk ungdom trenger ikke anstrenge seg for å komme gjennom skolen.
 • Alle som vil kan henge med og få en eksamen om de bare møter til timene.
 • Ungdommen arbeider for mye ved siden av skolen slik at de ikke rekker å gjøre leksene.
 • Ungdommene fester for mye i helgene slik at de ikke kommer seg opp mandag morgen.
 • Norske ungdommen møter ikke krav til egeninnsats og ytelse som ungdommer fra andre land, særlig fra land i Asia.
 • Det bør være karakterer i skolen allerede fra tredje klasse.
 • Skolen som skal ta seg av alle. Den er ikke god nok til å fange opp dem som sliter.
 • (Ungdoms)skolen er preget av at det er mange eldre lærere som underviser.
 • De fleste lærerne er kvinner. De forstår ikke hva moderne ungdom, og spesielt gutter har behov for.
 • Ungdommene føler seg ikke hjemme i skolen.
 • Det er for mye teori i skolen.
 • Ingen følger ungdommen opp hjemme.
 • Mange ungdommer bor med en forelder.
 • Undersøkelser viser at både mor og far har nok med sitt.
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive