Informasjonsskriv

I dette oppslaget støter du kanskje på noen fremmedord og sammensatte ord.
Vil dette gjøre at du ikke leser videre? Hvordan kan du arbeide med innholdet for å forstå det?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive