Frykter vulkanen Katla

Det kan se ut som verden blir utsatt for mer og mer ekstremvær. Vi hører stadig om orkaner, storflommer og andre typer naturkatastrofer. Dette medfører enorme ødeleggelser vi nesten ikke forstår rekkevidden av.

Våren 2009 hadde vulkanen Eyjafjallajökull et utbrudd. Vulkanen som hadde utbruddet ligger på Island. Asken som kom ut fra vulkanen gjorde det vanskelig å fly. Luftfarten over store deler av Europa ble lammet. Noen forskere mener at utslipp som dette også er med på å skape endringer i klimaet globalt sett.

Magdalene Jónsdottir driver en gård på Island sammen med mannen sin. De husker den våren som veldig dramatisk. Luften var fylt med aske. Dagene og nettene var svarte. Dyrene måtte holdes inne.

Det er flere andre vulkaner på Island og nå er det fare for at Katla, som den største vulkanen heter, skal få et utbrudd. Forskere har oppdaget i det siste at det er bevegelse i den. Men de kan si noe om når et nytt utbrudd kan komme. Det eneste man vet er at de som bor i nærheten må rømme hvis vulkanen begynner å spy lava og aske.

– Men vi må bare leve med usikkerheten, sier Jónsdottir. Katla kan bryte ut om ti dager eller ti år. Vi kan ikke tenke på det verste som kan skje. Vi må håpe på det beste.
Familien har to barn. De lurer på å sende barna bort hvis det blir utbrudd.

– Selv vil vi bli. Hvis det går an, sier Jónsdottir.

Store utbrudd fra vulkaner kan gi lavere temperaturer, forteller en forsker. Da kan det bli vanskeligere å dyrke mat. Et utbrudd i Europa som varte i ni måneder i 1783 og i 1784, ga lavere temperatur. Den gang førte det til at folk sultet.

Fra Klar Tales nettside

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive