Beboere blir ignorert

Pleier på sykehjem sier: – Beboere blir ignorert og forsømt.
Ni av ti pleiere på sykehjem rapporterer at de selv eller en kollega- har forsømt eller begått overgrep mot en beboer. Det skjer ganske ofte at en beboer får utilstrekkelig pleie og omsorg.
Dette sier en forsker som har spurt 616 pleiere på 16 ulike sykehjem.
55 % sier de har utsatt pleieoppgaver
44 % sier at de har ignorert en beboer
20 % har latt være å skifte bleie selv om det var nødvendig
20 % sier at de har holdt en beboer hardt

Noen rapporterte at de hadde hørt andre pleiere snakke respektløst til en beboer eller latterliggjort henne. De ansatte sier de tror det blir slik fordi det er underbemanning, eller fordi noen beboere er vanskelige. Når pleiere og beboere utvikler personlige relasjoner, forsvinner en del av disse problemene.

Til ettertanke
Kan disse tallene stemme? Har du noen forklaring på hvorfor det er slik dersom tallene stemmer?
(Lene Skogstrøm, Aftenposten. Teksten er forenklet.)

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive