Månedsbrev 1

Mange foresatte, og ikke minst besteforeldre liker å lese månedsbrevene. Når en har lest dem, er det lettere å snakke med barna om det de opplever i barnehagen.

Vil du lese hele teksten til Månedsbrev, finner du det her.

Har du lyst til å skrive et månedsbrev, eller vil du trene på oppgavene under?
Les første del av setningen og finn den riktige fortsettelsen.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive