Hva betyr disse orda?

SynonymbildeDet er ikke alltid vi forstår kolleger på jobben. Det kan hende de bruker noen ord og uttrykk som vi synes er litt gammeldagse.
Mange ord kan forklares med andre ord. Når vi gjør det, sier vi at vi finner synonymer til det bestemte ordet.
Det vil si ord og begreper som helt eller delvis betyr det samme som ordet vi vil vite mer om.

Når vi skriver i Word, og trykker på høyre mustast, får vi opp et valg som heter synonymordliste.
Der kan vi finne eksempler på synonymer som at det å kjøre kan bety både å fare dra, eller reise.
Det er lurt å bruke synonymer for å variere språket eller for å få det mer nøyaktig.
(Disse oppgavene er ikke knyttet til noen lesetekster.)

Hvilke begreper passer sammen her?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive