Lesing på jobben

Dette er en samling tekster som er knyttet til arbeidslivet. Den første delen har vi kalt Å være arbeidstaker.

Å være arbeidstaker har tekster som er knyttet til arbeidslivet generelt. Det kan være tekster som vi finner igjen i sikkerhetsbestemmelser eller forskjellige informasjonsoppslag.

I tillegg har vi samlet teksteksempler fra flere ulike yrker

Vi håper dette kan være nyttige tekster for den enkelte som ønsker å bli bedre til å lese. Dessuten håper vi at tekstene kan inspirere lærere til å finne andre tekster som kan passe til deltakeres ulike behov.

Under fanen Motivasjon finner du Gode råd – tips om lesing, skriving og studieteknikk.

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive