Resirkulering og kildesortering

Visste du at matavfallet du kaster i søplebøtta kan bli nok biogass til å kjøre en buss i 96 meter?

I mange byer er innbyggerne pålagt å kildesortere avfallet sitt. Yoghurtbegeret og all annen plastemballasje skal puttes i poser for plastavfall. Matrester sorteres for seg. På den måten reduseres mengden restavfallet.

Men hva skjer etter at du har kastet posene i avfallsdunken? Ferden går til et sorteringsanlegg. Renovasjonsbilene går på biogass, gass som blir laget av matrestene våre.

Det er viktig at folk sorterer riktig. Planter skal for eksempel ikke i matavfallet. Det er en typisk feilsortering. Og posen skal knyttes ordentlig igjen slik at de verdifulle ressursene ikke blandes.

Samlebåndene på gjenvinningsanlegget frakter avfallet inn i et enormt rom. Det er som en Charlies sjokoladefabrikk hvor søt sjokoladelukt er skiftet ut med svak søppellukt. På samlebåndene som går i et ordnet kaos oppover og nedover og fram og tilbake i flere etasjer, er sjokoladen byttet ut med plastposer i alle farger. Store ting må sorteres ut ellers stopper det hele opp.

Matavfallet kjøres til Sverige, hvor det blir til biogass og biogjødsel.

Plast er en handelsvare på et globalt marked, så plasten sendes til Tyskland. Der kan de bli fleecegensere, plaststoler og plastrør.

Restavfallet, det som ikke er mat eller plast, går til forbrenningsanlegget som forvandler avfallet om til fjernvarme så vi kan ha de lunt i huset om vinteren.

Dagsavisens nettside

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive