Utfylt avviksmelding

 

 

Avviksmelding

 

Avviket gjelder

En pall med sko. Flere esker ødelagt. Sko savnes.

Antatt årsak

Slurv ved lossing av vare

Konsekvens

Butikken lider et økonomisk tap

Hva er gjort

Varslet sjefen som melder til transportfirma.

Ber om at tapet dekkes.

 

Dato: 13.12.2014                            Signatur: Vera Paulsen

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive