Utfylt avviksskjema 1

 

 Avviksmelding
Avviket gjelder

Feilbestilt vare

Antatt årsak

Jeg misforsto dessverre kunden

Konsekvens

Vi har for stor lagerbeholdning av glass

Hva er gjort

Varslet sjefen

Skal prøve å levere tilbake

Dato: 15.03.2015                      Signatur: Omar Ali Sharif
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive