Utfylt avviksmelding 2

Eksempel til diskusjon:
Kan dette være en måte å rapportere hendelsen på? Har du andre forslag?

Avviksmelding
Avviket gjelder

Tre panelovner

Antatt årsak

Jeg glemte å notere ned bestillingen.

Konsekvens

Kunden fryser

Hva er gjort

Jeg har bedt kunden om unnskyldning.

Varslet sjefen

Ringt og bestilt varen med hurtiglevering

Dato: 23.10 2015

Signatur: Knut Knudsen

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive