Forslag til søknad

Her ser du et forslag Lene Karlsen har skrevet. Hva synes du om det? Er det mye likt med ditt? Hva er forskjellig? Hadde du glemt noe vesentlig?

Søker på stilling som renholdsassistent i 50 % stilling.
Navn: Lene Karlsen, Adresse: Vardeveien, 7776 Bergenengen.
Født: 14.07. 1982. Sivil status: Samboer og ett barn.

Jeg viser til stilling som renholdsassistent i Kuriosa. Jeg har arbeidet med renhold i 9 år, men hadde ett opphold på et år da jeg fikk barn.
Jeg har gått kurs som har tatt for seg vasking av ulike flater, rengjøringsmidler og HMS. Jeg har også vært tillitsvalgt en stund da jeg arbeidet som renholder i kommunen.
Jeg er selvstendig, grundig og fleksibel.
Siden jeg bor like arbeidsstedet, og ønsker en deltidsstilling, mener jeg denne jobben er midt i blinken for meg.

Bergen 25.01. 2015, Lene Karlsen

Referanse: Hilde Halvdansen, Bergen kommune  tlf 14 14 18 18.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive