Om kultur

Ordet kultur kommer fra latin og betyr å dyrke eller bearbeide natur. Vi bruker denne betydningen i ordet kulturlandskap, det vil si landskap med dyrket mark.

Vi kan si at ordet kultur rommer alt det menneskene gjør. Dialekter, matvaner, klær eller måten folk jobber og lever på, er uttrykk for kultur. Sport og musikk er også kultur. Men mange forbinder ordet kultur mest med kunst. Hva tenker du? Er en operaforestilling mer kultur enn en fotballkamp?

Kulturer påvirker hverandre. Moderne media som internett, film og tv gjør at nye ideer sprer seg raskt. Derfor er det kanskje ikke så stor forskjell på ungdommer som lever i New York og Oslo. Eller er det det?

Mange er redde for det som virker nytt og fremmed i andre kulturer. Det er en fordel å ha kunnskaper om det som skiller og forener ulike kulturer når vi bor tett sammen. Da er det enklere å unngå misforståelser og konflikter.

Noen ganger er vi ikke enige i leveregler og væremåter i andre kulturer. Det er naturligvis helt i orden. Utfordring blir å respektere det som er annerledes, selv om vi ikke er enige.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive