Nettbrett på tralla

Hvordan ville du som renholder like å bruke nettbrett som hjelpemiddel i renholdsarbeidet? Renholderne ved St. Olavs hospital har slitt med høyt sykefravær, men etter at de gikk over fra gammelt til nytt system, og fikk nettbrett, er hverdagen blitt en helt annen.Ti renholdere og to ledere har vært med på et prøveprosjekt som skal forenkle hverdagen til renholderne. Arbeidsmetoden er den samme som før, men nettbrettet har gitt mange fordeler.
Laure er renholder ved sykehuset. Hun er godt fornøyd med å bruke nettbrett i jobben.
– Etter at vi fikk nettbrett går arbeidet mye raskere, sier hun som har deltatt i prøveprosjektet.

Prosjektet startet i desember i fjor, og med nettbrettet på tralla får renholderne bedre oversikt over arbeidshverdagen og raskere beskjed om hvor de trengs.
Etter evalueringen var tilbakemeldingen udelt positiv, og det er derfor bestemt at samtlige renholdere ved de sju enhetene ved hospitalet skal få nettbrett som arbeidsverktøy fra 1. juli.

På skjermen kommer det tydelig fram hvilke rom som er vasket og hvilke som gjenstår. Her kan renholderne sende og motta meldinger seg i mellom slik at de kan be om hjelp eller spørre om råd når de står fast.
Å være utstyrt med nettbrett gir renholderne et løft i hverdagen.

Oppgaver til teksten finner du her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive