Religioner i Norge

Religion har en sentral plass i alle samfunn. En forklaring på religion er at mennesker trenger noe fast å tro på utenfor seg selv. Religionen har ritualer som knytter mennesker sammen ved viktige hendelser. Det kan for eksempel være hendelser i livet som fødsel og død..

Religionen kan forklare hva som er rett og galt, og hvordan vi skal leve. Vi regner med fem store verdensreligioner: kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. I noen religioner er en allmektig gud det sentrale. I buddhismen finnes det ingen gud. Mennesker som lever nært naturen, kan mene at en ånd finnes i hvert dyr og hver plante.

Religioner kan være svært ulike. Hver religion vil ofte gi forskjellig svar på hvordan verden ble skapt. Vitenskapen har sine forklaringer og teorier om universets skapelse i Big Bang.

De siste 40 åra har det kommet mange innvandrere til Norge. De har med seg sin religion og sin tro. Alle de fem store verdensreligionene og flere andre, har sine menigheter her i landet.

I Norge har vi hatt statskirke i flere hundre år. Kristendommen har fram til nå vært vår offisielle statsreligion. Skoler og barnehager i Norge har hatt kristen formålsparagraf. Det bor mange mennesker med ulike religioner i Norge i dag, og stadig færre nordmenn er kristne. Mange har ment at kristen formålsparagraf er i strid med prinsippet om religionsfrihet. De mente derfor at vi ikke lenger kunne ha en statskirke. FN har støttet dette synet som har ført til at vi nå har en deling mellom kirke og stat.

Skal barna lære julesanger med kristent budskap i skolen? Hva synes du?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive