Lag et notat

Nesten hver dag vil en vaktmester ta imot en muntlig beskjed og notere dette. Hvordan skal en lage et notat som senere er lett å lese av andre? Prøv deg på det ved å løse denne oppgaven.

Du er assistent Lippestad hos vaktmesteren. En lærer ringer til vaktmesterkontoret og forteller at vinduet i 1. etasje er knust. Du skal notere beskjeden, men har du nok informasjon? Kanskje du skulle spurt hvem som ringte og i hvilket klasserom det hadde skjedd?

Her har vi i en tilfeldig rekkefølge samlet den informasjonen vi mener du trenger. Hvordan vil du sette opp notatet?
Klikk og dra opplysningene på plass.   

Du klarte av

Til ettertanke
Forslaget til notat er et eksempel på hvordan det kan gjøres. Kanskje vil dere sette det opp på en annen måte. Det viktigste er at man blir enige om en mal som er lett å lese og som er så tydelig at det ikke gir rom for misforståelser. 

 

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive