Forstår vi hverandre?

Ledere har ofte ulik lederstil, noen ledere vil være autoritær, men andre ønsker å delegere. Som ansatt kan det kanskje være vanskelig å skulle arbeide i en flat struktur når vi tidligere har arbeidet under sjefer som bestemmer det meste.

For at vi skal trives og gjøre jobben effektivt og tilfredsstillende, kreves det at ansatte og ledere snakker godt sammen. Hva betyr egentlig ordene autoritær og å delegere?

Ønsker du å lese hele teksten Forstår du hva jeg sier, finner du den her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive