Stillingsinstruks

Når du arbeider som pleieassist skal du arbeide etter en stillingsinstruks.
Hva består jobben i utover ren pleie?

KVALIFIKASJONSKRAV
Interesse for arbeid med eldre. Fylt 18 år.

PLASS I ORGANISASJONEN
Avdelingsleder eller nærmeste overordnede har ansvar for delegering av oppgaver og veiledning.

HOVEDOPPGAVE
Assistenten er medansvarlig for å følge opp beboerne og daglige rutiner/oppgaver. Arbeidsplan for vaktene skal følges. Dette innebærer at pleieassistenten skal bidra til at beboerne får

  • Daglig fysisk pleie, hjelp til å spise under måltidene, fysisk aktivitet, hjelp til å bevege seg, eks. gå turer inne eller ute.
  • Sosial stimulering med samtaler, hjelp til å gå på toalettet.
  • Følger opp det behandlingsopplegget som er laget for hver beboer. Jfr. tiltaksplan.
  • Observerer beboeren ift. endringer i temperatur, hudfarge, rødhet eller sår i huden, spesiell tretthet, fall/skader eller lignende.
  • Holder orden på beboernes rom, rer senger, rydder på plass klær, tørker støv, vasker nattbord osv.
  • Utfører skylleromsarbeid, jfr. prosedyrer, herunder sørge for at søppel- og skittentøysekker sorteres riktig til kjølerom.

Hjelpepleie1_5522767SAMARBEID
Har medansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima, – også å formidle klager, opplysninger og kritikk gjennom korrekte kanaler, slik at forholdene kan rettes på beste og hurtigste måte.

DIVERSE
Har taushetsplikt, i henhold til Sykepleielovens paragraf 11 og straffelovens paragraf 144.
Er medansvarlig for å holde seg orientert, dvs. delta på møter, evt. diskusjoner om endringer, og/eller søke informasjon aktivt ved for eksempel å lese referat.

Til ettertanke
I teksten er det mange forkortelser. Hvordan påvirker dette lesingen din?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive