Språkbarrierer mellom generasjonene

Det ligger i språkets natur som i all annen natur, at noe dør og noe nytt kommer til.
Tenk hvor forskjellig vi snakker i dag fra hvordan folk snakket i gamle dager.

Det har vel alltid vært forskjell på det språket ungdommer bruker seg i mellom og det språket voksne bruker. Kanskje er det større forskjeller nå enn tidligere.

De unge plukker raskt opp ord og uttrykk fra filmer, spill eller venner som snakker flere språk. Mange av disse orda kommer fra engelsk. I store byer snakker ungdommer med ulike morsmål det noen kaller ”kebabnorsk”.

Prøv deg på disse ordene.
Søk på nettet eller spør noen eldre folk som kanskje kan hjelpe deg. Vet du hva en lasaron er? Hva med en bachfish? Kjenner du begrepet Don Juan?

Hva kan vi kalle ham?

Til ettertanke

  • Hva er det som gjør at hver generasjon er mest tilfreds med sitt ordforråd og sitt språk?
  • Hvorfor liker ikke mange voksne alle nymotens ord som de yngre bruker?
  • Hvorfor ønsker de over tretti å verne om språket?
  • Hva betyr at begrepet – her det det for lite vinduskitt og begrepet – her er det mye vindusskitt?
  • Hva kan vi kalle en mann som han vi ser på bildet?

Kan språk handle om identitet?
Vi liker best det språket vi har vokst opp med, enten det var for 100 år siden eller i går. Det er nemlig språket som gjør meg til meg!

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive