Sjekkeskjema

Dette er deler av en sjekkliste som du kan møte som nyansatt i en sykehuskantine. Her skal du krysse av for de arbeidsoppgaver du mestrer.

Til ettertanke
Har du erfaring med å arbeide i kantine? Er det noen av arbeidsoppgavene du synes er overraskende? Har du vært på informasjonskurs for ansatte? Trenger du et slik kurs?

Gå til oppgaver her.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive