Tips når du skal leie bolig

Mange kjenner ikke rettighetene sine når de skal leie bolig. Forbrukerrådet anbefaler derfor at du benytter deg av en husleiekontrakt når du skal leie en bolig. I kontrakten finner du opplysninger som vil gjøre et leieforhold mer ryddig.

  • les kontrakten nøye
  • sjekk hva husleien inkluderer
  • opprett en depositumskonto som står i begges navn
  • sjekk oppsigelsestiden

Kontrakt
Du kan laste ned kontrakter gratis på Forbrukerrådets nettsider. Du kan eventuelt sammenlikne denne kontrakten med andre husleiekontrakter.

Skal du leie sammen med andre, er det smart å ha hver sin individuelle kontrakt med utleier, eller en felles kontrakt hvor alle navnene står. Da er alle ansvarlige overfor utleieren.

Hva er inkludert i husleia
I kontrakten må det komme fram hvilke utgifter som dekkes av utleier og hvilke du selv må dekke. Utgifter som kommunale avgifter skal som regel være inkludert, men strøm er som regel unntatt. Du kan heller ikke forvente at telefon, kabel-TV og internett er med i prisen, så dette må avtales særskilt.

Depositum
Det er vanlig at leietaker betaler et depositum som sikkerhet for skyldig leie og skade på leiligheten. Depositumsbeløpet skal settes på en egen depositumskonto i leietakers – og utleiers navn.
Depositum som ikke settes på egen depositumskonto, er ulovlig.

Oppsigelsestid
Det finnes to typer leiekontrakter, tidsbestemt og tidsubestemt. Les mer om dette på nettsidene til Forbrukerrådet.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive